BILETY • VSTUPENKY


Regulamin internetowej sprzedaży biletów
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic jest:

1) zaakceptowanie Regulaminu Internetowej Sprzedaży Biletów Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Akceptacja stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Organizatorami festiwalu – Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Cieszynie (dalej: SPCZS) i stowarzyszeniem Člověk na hranici, z.s., Český Těšín.

2) spełnienie następujących procedur:

a) wybór wydarzenia i terminu, miejsc na widowni, liczby zamawiawanych biletów,
b) wprowadzenie i sprawdzenie danych,
c) dokonanie płatności za zamówienie,
d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego.
Można tego dokonać na kilka sposobów, wybierając odpowiednią opcję podczas składania zamówienia:

a) Za pomocą przelewu bankowego w złotych polskich na konto stowarzyszenia
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie, ul. T. Regera 6, Cieszyn.
Nr konta: 59 8113 0007 2001 0049 2094 0001  (Bank Spółdzielczy w Cieszynie).
Dane do przelewu Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym zamówienie. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia lub kod referencyjny.
lub
b) Za pomocą przelewu bankowego w koronach czeskich na konto stowarzyszenia
Člověk na hranici, z.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín.
Nr konta: 219346479/0300 (Československá obchodní banka, a.s.).
Dane do przelewu Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym zamówienie. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia lub kod referencyjny.

Zamówienia dokonane z zastosowaniem opcji płatności a) lub b) pozostają ważne przez trzy dni; jeśli do tego czasu zapłata za bilety nie wpłynie na konto, zamówienie zostaje anulowane.

c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU.
Płatności tego rodzaju są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182. W tym przypadku zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. Należy zgłosić taką sytuację przez formularz kontaktowy: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje lub tel. tel. +48 61 628 45 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8:00-20:00)

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich, w kwotach brutto. Ceny prezentowane w koronach czeskich wynikają z przeliczenia wartości ustalonych w złotych polskich według uśrednionego kursu wymiany.

4. Aby otrzymać rachunek, należy po dokonaniu zakupu biletu, skontaktować się z biurem SPCZS na adres: biuro@borderfestival.eu.

5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Cieszynie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, w celach przekazywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Organizatorów - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie. Kwestie te są szczegółowo opisane w Polityce prywatności.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

8. Organizatorzy zastrzegaj sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

9. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.

12. Klient po opłaceniu zamówienia otrzymuje bilet na podane w zamówieniu konto e-mail lub pobiera ze swojego konta założonego w naszym systemie sprzedaży. Bilet należy wydrukować lub przedstawić na ekranie urządzenia mobilnego (np. smartfona) bileterowi przy wejściu na spekatkl.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze.

14. Wszystkie informacje na temat repertuaru są na stronie borderfestival.eu

15. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osobom spóźnionym bileterzy będą - w miarę możliwości - proponowali miejsca, których zajęcie nie zakłóci odbioru sztuki pozostałym widzom. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.

16. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej nie podlegają zwrotowi oraz zamianie.

17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

18. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego.

19. Dodatkowe informacje i pomoc techniczną można uzyskać pisząc na adres rezerwacja@borderfestival.eu.

20. Administracją systemu internetowej sprzedaży biletów Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic zajmuje się Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie.

 

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie
ul. Tadeusza Regera 6,43-400 Cieszyn

KRS 0000115340, REGON 072805087, NIP 5482121465

Adres do korespondencji:
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Oddział Regionalny w Cieszynie
ul. Brożka 20/10,
43-400 Cieszyn

E-mail: rezerwacja@borderfestival.eu
Tel.
+48 693 121 534