BILETY • VSTUPENKY


Polityka prywatności

§.1 Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie (dalej SPCZS) z siedzibą w Cieszynie, przy ulicy Regera 6, REGON: 072805087 NIP: 548-21-21-465 KRS: 0000115340.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych).
3. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych
1. SPCZS jest administratorem danych swoich klientów (widzów) w zakresie:
- zakupu biletów – przetwarzanie danych w celu realizacji transakcji zakupu oraz ewentualnego kontaktu jedynie w związku z zakupionym biletem (zwrot, zmiana, anulowanie spektaklu): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo system sprzedaży biletów zapisuje automatycznie następujące dane: kod transakcji, datę i godzinę transakcji, wartość, typ płatności. Zobacz więcej w Regulaminie sprzedaży biletów.

2. Dane osobowe przetwarzane są:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- zgodnie z Polityką Prywatności,
- w zakresie i celu niezbędnym do sprzedaży biletu za pośrednictwem serwisu,
- jedynie w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną zgodą (mailing lub powiadomienie o dostępności spektaklu).

3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w SPCZS jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@borderfestival.eu z inspektorem danych osobowych.
6. SPCZS nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
7. W SPCZS obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi określające zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane dla zapewnienia poufności, dostępności, integralności oraz rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

§3. Pliki cookies
1. Witryna bilety.borderfestival.eu używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny SPCZS, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach prowadzone jest przy pomocy narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz SPCZS w celu optymalizacji działań komunikacyjnych i marketingowych.
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
- umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Dodatkowe dane osobowe (takie jak adres e-mail) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę np. wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§.4 Komunikacja e-mail
1. Osoba, która prześle swój adres e-mail, musi potwierdzić, że adres e-mail należy do niej przez kliknięcie linka otrzymanego na e-mail wskazany w formularzu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem niewłaściwego adresu e-mail.
2. SPCZS przechowuje adres e-mailowy do momentu wycofania zgody przez użytkownika, która następuje przez usunięcie konta w serwisie, bądź po napisaniu listu na adres biuro@borderfestival.eu z prośbą o usunięcie adresu z bazy danych.

§.5 Cel zbierania danych
1. Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu sprzedaży biletów na spektakle i kontaktu w przypadku zmian w repertuarze.
2. Cel zbierania danych ze względu na rodzaj:
- Pliki cookie – ulepszanie i dostosowywanie serwisu pod potrzeby użytkowników, monitorowanie wyników wyszukiwania i optymalizacja działania nawigacji.
- Adresy e-mail – wyłącznie w celu w celu sprzedaży biletów na spektakle i kontaktu w przypadku zmian w repertuarze.
- Adres IP będzie przechowywany i wykorzystywany do celów bezpieczeństwa w celu zapobiegania oszustwom i innym nielegalnym działaniom.
- Imię, nazwisko, adres, telefon – wyłącznie w celu sprzedaży biletów na spektake i obsługi płatności.
SPCZS nie sprzedaje Twoich danych osobowych, nie udostępnia ich reklamodawcom, nie wysyła spamu.

§.6 Zmiany polityki prywatności.
SPCZS zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad od czasu do czasu, w przypadku wprowadzenia nowych usług lub konieczności dostosowania do nowych uregulowań prawnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.